Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 12.08.2022

Wersje archiwalne:

 

Dzień dobry! Gdy korzystasz ze strony https://hepasetpro.pl/, przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii śledzących w celu zapewnienia Ci możliwości komfortowego korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie, obsługi zamówień, webinarów, newslettera, wiadomości, zgłoszeń, reklamacji, życzeń i innych zapytań do nas kierowanych oraz w celach archiwalnych, statystycznych i marketingowych.

Wszystkie ważne i szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i szeroko pojętą prywatnością znajdziesz w dalszej części tego dokumentu, który został skonstruowany w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Zachęcamy do lektury, a w razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@norsapharma.eu.

Spis treści

kto jest administratorem twoich danych osobowych?
z kim możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych?
jakie informacje na twój temat posiadamy?
skąd mamy twoje dane osobowe?
czy twoje dane są bezpieczne?
w jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?
jak długo będziemy przechowywać twoje dane osobowe?
kim są odbiorcy twoich danych osobowych?
czy przekazujemy twoje dane do państw trzecich?
czy korzystamy z profilowania?
jakie masz prawa?
czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?
na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?
czy możesz wyłączyć pliki cookies?
w jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?
jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
czy śledzimy twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?
czy kierujemy do ciebie targetowane reklamy?
w jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
czym są logi serwera?
czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Norsa Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, NIP: 5492440284, KRS: 0000540644, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 7 500,00 zł.

Z kim możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych?

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), ponieważ w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem biuro@norsapharma.eu.

Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, firma, numer NIP,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w wymienianej z nami korespondencji,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w reklamacji,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w formularzu odstąpienia od umowy,
 • szczegóły zamówień takie jak ID użytkownika, ID płatności, numer zamówienia, zamówiony produkt, data płatności, data realizacji zamówienia,
 • informacje zawarte w profilu subskrybenta newslettera takie jak przybliżona lokalizacja, adres IP, rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania, data subskrypcji, data anulowania subskrypcji, przynależność do poszczególnych grup newsletterowych, statystyki dotyczące aktywności w stosunku do wysyłanych newsletterów.

Informacje Anonimowe

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są dalej jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (narzędzia zostały szczegółowo omówione w dalszej części polityki prywatności), Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców tych narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności, w szczególności do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • przesyłasz zapytanie przez formularz kontaktowy lub wysyłasz maila,
 • zapisujesz się na webinar,
 • zapisujesz się na newsletter,
 • zapisujesz się do programu ambasadorskiego,
 • składasz zamówienie indywidualne.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • system do zarządzania zamówieniami oraz system newsletterowy zapisują Twój adres IP,
 • system do zarządzania zamówieniami gromadzi informacje na temat każdego zamówienia, takie jak ID użytkownika, ID płatności, numer zamówienia, zamówiony produkt, data płatności, data realizacji zamówienia,
 • system newsletterowy gromadzi informacje na Twój temat w ramach profilu subskrybenta, takie jak przybliżona lokalizacja, adres IP, rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania, data subskrypcji, data anulowania subskrypcji, przynależność do poszczególnych grup newsletterowych, statystyki dotyczące aktywności w stosunku do wysyłanych newsletterów,
 • narzędzia zewnętrzne wykorzystujące pliki cookies (narzędzia zostały szczegółowo opisane w dalszej części polityki prywatności) gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach moich stron internetowych.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa webinaru – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie grup odbiorców w systemach reklamowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych, w tym wystawienie faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami podatkowymi,
 • archiwizacja na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny z wykorzystaniem Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu obsługi Twojej wiadomości, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obsługa webinaru – szczegóły

Zapisując się na webinar, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze.

Udział w webinarze następuje na podstawie umowy o udział w webinarze zawieranej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi webinaru, co stanowi realizację umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Formą zapłaty za udział w niektórych webinarach może być wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje o naszych nowościach, promocjach, produktach i usługach. W takiej sytuacji, zapis na webinar prowadzi również do zapisu na newsletter (szczegóły opisane poniżej w ramach sekcji poświęconej obsłudze newslettera).

Dane osobowe związane z umową o udział w webinarze przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tej umowy na potrzeby archiwalne w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zażądać, żebyśmy przedstawili Ci, jakie informacje związane z umową o udział w webinarze przechowywane są w naszej bazie. Masz również prawo otrzymać te informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przesłać te informacje innemu administratorowi lub żądać, żebyśmy przesłali je, o ile jest to technicznie możliwe, innemu administratorowi.

Obsługa newslettera – szczegóły

Zapisując się na newsletter zawierający informacje o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.

Przetwarzamy w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu obsługi newslettera, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na marketingu własnych produktów lub usług.

Mimo wskazanej powyżej podstawy prawnej przetwarzania danych na potrzeby obsługi newslettera, odbieramy od Ciebie zgodę na wysyłkę newslettera zawierającego informację o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach, jako że przepisy szczególne wymagają odrębnej zgody na działania marketingowe realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Ponieważ nieodłączną częścią newslettera są informacje o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach, zapis do newslettera nie jest możliwy bez udzielenia tej zgody.

Oprócz danych niezbędnych do prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług, dochodzi również do przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez system newsletterowy w ramach profilu subskrybenta, takich jak przybliżona lokalizacja, rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania, przynależność do poszczególnych grup newsletterowych, statystyki dotyczące aktywności w stosunku do wysyłanych newsletterów. Dane te przetwarzane są w celu prowadzenia działań analitycznych i statystycznych związanych ze skutecznością podejmowanych działań marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o który mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach profilu subskrybenta gromadzone są również informacje takie jak Twój adres IP, data zapisu na newsletter, data rezygnacji z otrzymywania newslettera, które to informacje gromadzone są na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem oraz w celu zapewnienia sobie, zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z RODO, możliwości wykazania odebrania od Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, chwili rezygnacji z otrzymywania newslettera oraz wysyłania newslettera wyłącznie w okresie od chwili zapisu do chwili rezygnacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmienić adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter.

W każdej chwili możesz zażądać, żebyśmy przedstawili Ci, jakie informacje zgromadzone są w ramach Twojego profilu subskrybenta.

W każdej chwili możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera, co spowoduje, że przestaniemy wysyłać do Ciebie wiadomości newsletterowe. Niemniej jednak, Twoje dane związane z newsletterem będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z newsletterem, na potrzeby archiwalne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W zakresie, w jakim dane zgromadzone w profilu subskrybenta są niezbędne do zapewnienia sobie, zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z RODO, możliwości wykazania odebrania od Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, chwili rezygnacji z otrzymywania newslettera oraz wysyłania newslettera wyłącznie w okresie od chwili zapisu do chwili rezygnacji, dane te będą przechowywane do czasu upływu okresu, przez który organ nadzorczy może poddać nas kontroli w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań newsletterowych.

Grupy odbiorców – szczegóły

Twój adres e-mail przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie sklepu może zostać przesłany do wybranego przez nas systemu reklamowego w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.

Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do systemu reklamowego w celu utworzenia grupy odbiorców.

Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez dostawcę systemu reklamowego.

System reklamowy nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.

System reklamowy wdraża procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

Stworzenie grupy odbiorców reklam w systemie reklamowych z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail w tym celu.

Obsługa konta użytkownika – szczegóły

Rejestrując konto użytkownika, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak nazwa użytkownika i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zarejestrować konto. W koncie możesz następnie podać dalej idące dane osobowe przydatne w procesie składania zamówienia, takie jak adres dostawy, adres rozliczeniowy, dane do faktury, numer telefonu.

Rejestracja konta użytkownika prowadzi do zawarcia umowy o obsługę konta użytkownika na podstawie regulaminu akceptowanego przy rejestracji konta. Przetwarzamy w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu realizacji tej umowy, a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe przechowywane są do czasu usunięcia konta użytkownika.

W każdej chwili możesz usunąć konto lub zmodyfikować dane w nim zawarte.

W każdej chwili możesz zażądać, żebyśmy przedstawili Ci, jakie informacje związane z kontem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, przechowywane są w naszej bazie. Masz również prawo otrzymać te informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przesłać te informacje innemu administratorowi lub żądać, żebyśmy przesłali je, o ile jest to technicznie możliwe, innemu administratorowi.

Obsługa zamówienia – szczegóły

Składając zamówienie, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie.

Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia umowy na podstawie regulaminu akceptowanego przy składaniu zamówienia. Przetwarzamy w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu realizacji tej umowy, a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Oprócz danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, dochodzi również do przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez system zamówień, takich jak ID użytkownika, ID płatności, numer zamówienia, zamówiony produkt, data płatności, data realizacji zamówienia. Dane te przetwarzane są na potrzeby archiwalne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą w wyniku złożenia zamówienia umową.

W każdej chwili możesz zażądać, żebyśmy przedstawili Ci, jakie informacje związane z zamówieniem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przechowywane są w naszej bazie. Masz również prawo otrzymać te informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przesłać te informacje innemu administratorowi lub żądać, żebyśmy przesłali je, o ile jest to technicznie możliwe, innemu administratorowi.

Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – szczegóły

Przesyłając reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Przetwarzamy w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu obsługi procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przechowywane są w celach archiwalnych wraz z dokumentacją księgową i usuwane są po upływie okresu, przez który jesteśmy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa zobowiązani przechowywać dokumentację księgową.

Realizacja obowiązków podatkowych – szczegóły

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane są w celu wywiązywania się z ciążących na nas obowiązków podatkowo-księgowo-rozliczeniowych, takich jak wystawianie faktur, prowadzenie księgowości, raportowanie do urzędów skarbowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami podatkowymi.

Dokumentacja księgowa przechowywane jest przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Archiwum – szczegóły

Część Twoich danych osobowych przechowywana jest w celach archiwalnych zgodnie ze szczegółowymi opisami w ramach każdego omówionego powyżej celu przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przechowywania danych w ramach archiwum jest nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Archiwum funkcjonuje na potrzeby:

 1. wywiązania się z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej,
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 3. zapewnienia sobie możliwości, zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z RODO, wykazania przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Analiza i statystyka – szczegóły

Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi opisanych szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na naszej stronie internetowej w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat w celach analitycznych i statystycznych, wyłączając pliki cookies odpowiednich narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies.

Marketing własny – szczegóły

Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych opisanych szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu Niestandardowych Grup Odbiorców w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam w oparciu o Informacje Anonimowe, które to działania mieszczą się w ramach marketingu własnych produktów i usług.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat w celach marketingowych, wyłączając pliki cookies odpowiednich narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca poczty e-mail, który przechowuje dane na serwerze skrzynki pocztowej,
 • dostawca oprogramowania, takiego jak system fakturowy, newsletterowy, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • biuro rachunkowe, które przetwarzane dane osobowe zawarte na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Twoje dane przekazywane są firmom kurierskim w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy zamówienia.

Twoje dane mogą być udostępniane urzędom skarbowym w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych, księgowych i sprawozdawczych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Korzystamy z systemu newsletterowego GetResponse, co wiąże się z przekazywaniem danych osobowych gromadzonych w ramach tego systemu do państw trzecich, w szczególności do USA, w związku z tym, że dane osobowe gromadzone w tym systemie mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się w państwach trzecich, w szczególności w USA. GetResponse zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności funkcjonujących w Unii Europejskiej, takich jak standardowe klauzule umowne.

Ponadto, Informacje Anonimowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, na co nie mamy wpływu, jako że decyzje w tym zakresie podejmują dostawcy tych narzędzi.

Czy korzystamy z profilowania?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało.

Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

Jakie masz prawa?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, aby Twoje dane były przetwarzane, możesz domagać się ich usunięcia),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@norsa-pharma.eu. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasze strony internetowej, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystują pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem.

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie, utrzymywanie sesji po zalogowaniu itp.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony internetowej funkcjonują następujące skrypty zewnętrzne:

 • Google Tag Manager,
 • Google Analytics,
 • Facebook Pixel (Facebook Custom Audiences),
 • Facebook Connect,
 • YouTube,
 • Vimeo,
 • GetResponse,
 • Microsoft Clarity.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Tag Manager – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, które to narzędzie służy do zarządzania tagami i ładowaniem skryptów w ramach strony. Google Tag Manager jako narzędzie samo w sobie nie gromadzi żadnych informacji poza tymi, które niezbędne są do jego prawidłowego działania, ale odpowiada za ładowanie innych skryptów opisanych poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam są przechowywane.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu Google Analytics mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Facebook Pixel (Facebook Custom Audiences) – szczegóły

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na stronie, zaimplementowany został w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na stronie możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje zachowania: wyświetlenie zawartości określonej strony, przejście pomiędzy podstronami, dokonanie zakupu, wypełnienie określonego formularza.

Informacje gromadzone przez Pixel Facebooka mogą być przeze nas wykorzystywane również w celach analizy Twoich zachować podejmowanych na naszych stronach i optymalizacji zawartości tych stron pod kątem efektywności oraz doświadczenia użytkownika, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu statystyk Facebooka mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.

Facebook Connect – szczegóły

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki udostępniane przez serwis Facebook, którego dostawcą jest Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA. Wykorzystujemy te wtyczki, żeby poprawić Twoje doświadczenie związane z korzystaniem z naszej strony, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka przesyła do administratora serwisu Facebook informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu Facebook wbudowanym w stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości serwisu Facebook na stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Informacje te są dla nas anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Ponadto, nie mamy jakiegokolwiek wglądu w te informacje. Są one przetwarzane jedynie „w tle” w związku z funkcjonowaniem wtyczek.

Administrator serwisu Facebook wykorzystuje część informacji gromadzonych przez wtyczki, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratora serwisu Facebook w jego własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez serwis Facebook. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności serwisu Facebook.

Wtyczki gromadzą i przekazują informacje do Facebooka nawet wtedy, gdy przeglądasz nasze strony nie będąc zalogowanym do swojego konta na Facebooku. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowałeś się do Facebooka, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszych stronach do Twojego profilu na Facebooku.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi na Facebooku, to przed wizytą na stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez Facebooka informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez Facebooka, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w polityce prywatności Facebooka.

YouTube i Vimeo – szczegóły

Na naszych stronach osadzane są widgety YouTube oraz Vimeo pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube oraz Vimeo bezpośrednio z naszej strony.

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube lub Vimeo zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google oraz Vimeo, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google oraz Vimeo.

Jeśli nie chcesz, aby Google oraz Vimeo przyporządkowywało dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Odtwarzacz YouTube oraz Vimeo gromadzi pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Informacje te są dla nas anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Ponadto, nie mamy jakiegokolwiek wglądu w te informacje. Są one przetwarzane jedynie „w tle” w związku z funkcjonowaniem odtwarzacza.

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszej stronie filmami z serwisu YouTube lub Vimeo wykorzystywane są przez Google lub Vimeo w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube lub Vimeo usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube lub Vimeo, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google lub Vimeo. Google oraz Vimeo są samodzielnymi, niezależnymi podmiotami świadczącymi na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube oraz Vimeo, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w ich regulaminach.

GetResponse – szczegóły

Na naszej stronie osadzone są formy newsletterowe współpracujące z systemem GetResponse dostarczanym przez GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku. Formy newsletterowe wiążą się z wykorzystywaniem plików cookies GetResponse, a informacje gromadzone przez te pliki cookies służą celom statystycznym i analitycznym zbieranym w celu analizy i optymalizacji podejmowanych działań mających skłonić do zapisu na newsletter.

Informacje gromadzone przez pliki cookies GetResponse obejmują wyłącznie Informacje Anonimowe. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu statystyk GetResponse mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Microsoft Clarity – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Microsoft Clarity, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Microsoft Clarity rejestruje każdego odwiedzającego stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Clarity nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają na Twoją identyfikację, ponieważ Clarity nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mam dostęp w ramach Clarity to wyłącznie Informacje Anonimowe, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach serwisu,
 • czas spędzony w serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do serwisu,
 • miejsca, w które klikasz myszką.

W celu korzystania z Clarity, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Microsoft. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Clarity w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Microsoft ani ja my nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat gromadzonych przez Clarity, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu statystyk Clarity mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które wiążą się z gromadzeniem Informacji Anonimowych na temat Twoich aktywności na naszej stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie powtarzamy tych informacji również tutaj.

Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, dzięki któremu możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. Narzędzia to zostało szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich (Facebook Pixel), dlatego nie powtarzamy tych informacji również tutaj.

W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacje w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
 • Google Analytics Opt-Out,
 • ustawienia prywatności Google,
 • ustawienia prywatności Facebooka,

Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz na adres biuro@norsapharma.eu.

Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli posiadasz konto użytkownika lub jesteś subskrybentem newslettera, o każdej zmianie otrzymasz informację na swój adres e-mail. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności dostępne są w każdej chwili do wglądu z poziomu naszej strony.